Exhibitions

Artist’s books, book object’s, photo- graphics..

by Ivo Sedlacek and Lenka Vilhelmová

Výstava Lenky Vilhelmové, ve společenství Franka Burkarda a Zbigniewa Salaje v německém Staufenu od 14.11 2014 do 11.1. 2015, je v jejím případě již na tomto místě prezentací druhou. Lenka Vilhelmová prezentuje grafické cykly pod názvem Terče, rozměrné obrazy na vinylové podložce, objekty a autorské knihy vytvořené v tomto roce. Navazuje tak na dřívější obrazové a grafické cykly a tematické koncepční celky například „Zimní lidé“ , „Zeď nářků“ a další. Pokračuje ve stylizaci dříve rozpracovávaných figurálních a symbolických novotvarů s důrazem kladeným na znak, ať již v symbolické rovině abstraktní či epické. Ve středu zájmu stojí neustále lidská bytost, její myšlení a osud.