Gallery Hollar , Prague Na hranici zobrazovaného prostoru , 2015