Galerie Hollar - Prague 9. 11. kurátor: RnDr. J. Krtička Od Boudníka k dnešku: česká strukturální grafika , 2016