Žije a pracuje v Praze a Mělníku.

Vyučovala (docent) na katedře výtvarného umění, Fakulta architektury, České vysoké učení technické v Praze. Nyní Jihočeská univerzita České Budějovice, Ústav výtvarné tvorby.

Autorka grafik, maleb, objektů a autorských knih prezentovaných na mnoha výstavách.


Lives and works in Prague and Mělník.

Associate professor (docent) at the School of Architecture of the Czech Technical University in Prague, Dept. of Creative Art.

Author of graphic prints, paintings, objects and author’s books presented at numerous exhibitions. Získala řadu ocenění v oblasti grafiky. Awarded with a number of graphic awards.

 

Studia - Studies

1976-1982
Akademie výtvarných umění v Praze (prof. Ladislav Čepelák)
Academy of Arts in Prague (prof. Ladislav Čepelák)

Pedagogická činnost - Pedagogical activities

2010
Katedra výtvarné výchovy, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Faculty of Education, Department of Art - Graphic Design, University of South Bohemia in the Czech Budejovice


2009 - 2010
Katedra zahradní a krajinné architektury, Česká zemědělská univerzita v Praze.
Department of landscape architecture, Czech Univerzity of Life Sciences Prague1999 – 2008
Katedra výtvarného umění, Fakulta architektury, ČVUT v Praze.
Department of Creative Art, School of Architecture of the Czech Technical University in Prague2005
Habilitace na Vysoké škole výtvarných umění Bratislava, obor volné umění a design.
Habitation Academy of Fine Arts and design in Bratislava2003 – 2007
Fakulta restaurování, Univerzita Pardubice.
Institute of Conservation, School of Conservation, University of Pardubice

Samostatné výstavy - Solo Exhibitions

2023
 
Galerie OPE / Převlečený osud/Památník Vojna v Lešeticích u Příbrami L. Vilhelmová,
I.Bukovský, K. Řepa
OPE Gallery / Destiny in Disguise/War Memorial in Lešetice near Příbram L. Vilhelmová,
I. Bukovsky, K. Řepa
Kurátorka/ Curator: Zuzana Duchková
 
Studiová scéna pod Točnou/ Hranice bezčasí / Kolín, CZ
Kurátorka: Zuzana Duchková
Studio scene under the Turnpike/ The border of timelessnes / Kolin, CZ
Curator: Zuzana Duchková

2022

Galerie Knížecí dvůr/ Srdce je tíha, rozum je váha

Hluboká nad Vltavou, CZ

Kurátorka Zuzana Duchková

Gallery Knížecí dvůr / The heart is the weight, the mind is the weight

Hluboka nad Vltavou, CZ

Curator Zuzana Duchkova

2021

Gallery AMB / Hradec Králové

Elements/ Živly ( K. Sedlo, L. Vilhelmová)

Curator Martina Vítková


Gallery Morzin Vrchlabí

Floating Islands/Plující ostrovy

Curator Ivan Neumann

Gallery Bernard Bolzano/ Těchobuz

The paradox of infinity/ Paradox nekonečnosti

Curator Zuzana Duchková


2020
Prostor onoho místa Muzeum Fotografie a moderních obrazových médií JH
Space of that place Museum of Photography and Modern Image Media JH

2019
Edition Grenzraum Frankfurt  Buchmesse Frankfurt/M
24. cena Vl. Boudíka /  24.Prix of Vladimir Boudnik
Internationale Buchmesse der Kleinverlage und Künstlerbücher, Mainzer Minipressen - MesseGrenzraumIvo Sedlacek, Irmgard Flemming, Lenka Vilhelmová
Litanie, Galerie 50°47'55.9"N 14°57'22.6"E, kostel Andělská hora u Chrastavy


2018
Edition Grenzraum Frankfurt  Buchmesse Frankfurt/M
Hlava hmatatelná - Kopplova vila 
Galerie Jana Koniarka Trnava Slovensko
https://www.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2018/lenka-vilhelmova-hlava-hmatatelna/
http://www.grapheion.cz/index.php?akce=vypis&link=2018040016


2016
Frankfurter buchmesse 2016
Edition Grenzraum
Artist’s books, book object’s, photo- graphics..
by Ivo Sedlacek and Lenka Vilhelmová

2015
Galerie města Olomouc
Gallery of the City Olomouc
Piccola confessione
curator : J.Hastík, K. Holub

2014
Zimní Lidé, Nová Síň, Praha
Frank Burgad, Zbigniew Salaj, Lenka Vilhelmová, Haus Der Modernen Kunzt, Staufen in Bergau
2013
Černá hlava barevný svět, Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Letní, Grafická dílna GD, Tišice
2010
Prázdná krajina, krajina bez lidí, IV. dvůr Malé Pevnosti Terezín
Empty Lanscape without People, 4th Courtyard, Small Fortress Terezín

Pantha rei / Vše plyne, malba, grafika, objekty 1982 – 2010,
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Everything flows, paintings, graphics, objects 1982 – 2010,
The North Bohemian Art Gallery in Litoměřice

Jen okamžik, kde každá chvíle..., Predsali kina Male Pevnosti Terezín
Just a point, where every moment..., Foyer of the cinema, Fortress Terezín

Prázdná krajina, krajina bez lidí, IV. dvůr Malé Pevnosti Terezín
Empty Landscape without People, 4th Courtyard, Small Fortress Terezín
2008
Zrcadlo - Její kmotřička, Výstavní síň Mánes, Praha
Mirrors – Her´s good fairy / Mánes Exhibition Hall, Praque

Ve hře na skutečnost, Galerie Hollar, Praha
Play with Reality, Hollar Gallery, Prague
2006
Po zimě /s Ivo Sedláčkem a Andreou Tachezy/, Galerie Kabinet, Brno
After Winter /with Ivo Sedláček and Andrea Tachezy/, Kabinet Gallery, Brno
2005
Nebe nad hlavou, Galerie Kabinet, Brno
Heaven Above My Head, Kabinet Gallery, Brno
2003
Hlava a kyvadlo, Oblastní galerie v Liberci
Head and a Pendulum, Regional Gallery in Liberec

Rok po potopě, Galerie 9, Klokočná, Praha
A Year After the Floods, Gallery 9, Klokočná, Prague
2002
Tachezy, Němcová, Vilhelmová, EPD / Praha City Center

Offene Ateliers / Otevřené ateliéry, Gallery Bechauf
2001
Černá skříňka, České centrum, Varšava
Black Cabinet, Czech Center, Warsaw
2000
Černá skříňka (s Janem Měřičkou), Malá výstavní síň, Liberec
Black Cabinet (with Jan Měřička), The Small Gallery, Liberec

Paměť, Kostel v Andělské Hoře
Memory, Church in Andělská Hora
1997
Uzavřený kruh (spolu s Němcovou), Dům umění České Budějovice
The Full Circuit (with Němcová), House of Art České Budějovice

IVO PAPART, Frankfurt am Main, Germany
1996
IVO PAPART, Frankfurt am Main, Germany

Oblastní galerie v Liberci, Galerie bratří Čapků, Praha
Regional Gallery in Liberec, Čapek Brothers Gallery, Prague
1995
IVO PAPART Frankfurt am Main, Germany
1994
Retina Grobendonk, Belgium

Dům pánů z Kunštátu, Praha
House of the Lords of Kunštát, Prague
1993
Chelsea Zürich, Switzerland
1992
Týnská 4, Praha

IVO PAPART Frankfurt am Main, Germany
1988
Šolcův statek, Sobotka
Šolc Grange House, Sobotka
1986
Ústav makromolekulární chemie, Praha
Institute of Macromolecular Chemistry, Prague

Společné výstavy - Group exhibitions

2023

The Art Center/Annual Worldwide Printmaking Exhibition / Washington Dover/ NH
Curator: Rebecca Proctor

Albertina modern/ Connected III. / Artist books / Vienna/ Austria
Curators: Martin Lohnicky, Jaroslava Severova

 

John B. Aird Gallery /Drawing 2023/ Toronto, Canada

 

Betlémská kaple – Lapidárium/ 29. Grafika roku 2022 Praha CZ

Bethlehem Chapel – Lapidary/ 29. Graphics of the year 2022 Prague CZ

 

Galerie Hollar /Magické číslo 3, Praha, CZ

Hollar Gallery /Magické number 3, Prague, CZ

Kurátor/Curator Ondřej Michálek

 

Orlická galerie/Dimenze/ Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, II. patro Kolowratského zámku, CZ

Eagle Gallery/Dimensions/ Museum and Gallery of Eagle Mountains in Rychnov nad Kněžnou, II. floor of the Kolowrat Castle, CZ

Kurátor/Curator Miloslav Polcar

 

Galerie ve věži /Nekonečný prostor: dojem nebo realita? Novoměstská radnice, Praha, CZ

Gallery in the tower / Endless space: impression or reality? New Town Hall, Prague, CZ

 

Galerie Hollar /Světlo a stín Galerie Hollar, Praha, CZ

Hollar Gallery /Light and Shadow Hollar Gallery, Prague, CZ

Kurátorka/Curator Jaroslava Severová

 

Křížová chodba minoritského kláštera Jindřichův Hradec/ Nádoba vzpomínek/ The Vessel of Memories

Cross aisle of the Minorite monastery Jindřichův Hradec/ The Vessel of Memories/ The Vessel of Memories

Kurátorka/Curator: Zuzana Duchková

 

2022

Galerie Miloše Alexandra Bazovského/ Bio Illusion

Trenčín, Slovensko

Kurátorka/curator: Zuzana Duchková

 

Galerie Hollar /Jubilanti Hollaru
Praha, CZ
Gallery Hollar /Jubilanti Hollaru
Prague, CZ

Karolinum/ Grafika roku 2021
Praha, CZ
Karolinum/Graphics of 2021
Prague, CZ

Městská galerie Zázvorka/ Symbióza
Nové Město nad Metují, CZ
Zázvorka City Gallery/ Symbiosis
Nove Mesto nad Metuji, CZ

John B. Aird Gallery /Drawing 2022
Toronto, Ontario, USA

Kennedy Heights Arts Center/ Voices from Czechia
Cincinnati, Ohio, USA

2021

Gallery Hollar Prague

The search for uniqueness/Hledání neopakovatelnosti

Curator Jiří Bernard Krtička


Gallery Zazvorka NMNM Municipal Museum

Presence

Curator Miloslav Polcar


Gallery New Town Hall Prague

New paths new discoveries /Nové cesty nové objevy

Curator Miloslav Polcar, Xenie Hoffmeisterová, Lenka Vilhelmová

 

Gallery Millennium Prague

Insect/Hmyz

Curator Adam Hoffmeister

 
Gallery Artvariu passage of Czech design Prague

KK3/ Small format

Klub konkretistů a přátel /Club of concretists and friends

Curator Renata Mužíková


2020
International Biennial Print Exhibit: 2020 R.O.C National Museum of Fine Arts Taiwan
Naše mysl je větší než svět Dům umění Opava
Our mind is bigger than the world House of Art Opava
Nejkrásnější kniha Letohrádek Hvězda, Praha
The most beautiful book Letohrádek Hvězda, Prague
Nebe vzdálené i blízké, Galerie - Památník Vojna Lešetice
Heaven distant and near, Gallery - War of the Lešetice War
Kde domov můj Hollar, Galerie U Radnice, Tábor
Where is my home Hollar, U Radnice Gallery, Tábor

Zn. Nová existence Nitranská galerie, Nitra
Zn. New existence Nitra Gallery, Nitra
XXVI Festival komorní grafiky Galerie Hollar, Praha
XXVI Chamber Graphics Festival Hollar Gallery, Prague
2019

Grafika Roku Obecní dům, Praha
Graphics of the Year Municipal House, Prague
Myšlení zrakem Křížová chodba Jindřichohradecké muzeum JH
Thinking through the eyes Cross corridor Jindřichův Hradec Museum JH
Chvála slepých uliček Galerie Hollar, Praha
XXV Festival komorní grafiky Galerie Hollar, Praha
XXV Chamber Graphics Festival Hollar Gallery, Prague
Autoportrét: Identita: Realita Galerie Hollar, Praha
Self-portrait: Identity: Reality Hollar Gallery, Prague
Guanlan International print Biennial 2019 China, China print Museum

7TH
 International Biennial Print Exhibit : 2018 ROC - National  Museum of Fine Arts, Taiwan

Guanlan international print Biennial China 2019, China

Hollar art graphique tchèque - Centre tchèque de Paris, France

Myšlení zrakem - Muzeum Jindřichohradecka, JH

GR Cena Vl. Boudníka - 
Obecní dům Praha
https://nadacehollar.cz/
http://www.grapheion.cz/index.php?akce=vypis&link=2019020001

Grafika roku 2018, cena VL. Boudníka - Galerie Ladislava Sutnara, Plzeň

ARTEDUCO, DEPO 2015, Plzeň


2018

XXIV Festival komorní grafiky Galerie Hollar, Praha
XXIV Chamber Graphics Festival Hollar Gallery, Prague
Zrcadlo Ticha Galéria Jána Koniarka Trnava SR
Mirror of Silence Ján Koniark Gallery Trnava SR
9:16 Plynutí času Dům není sám - MUO muzeum moderního umění Olomouc
http://www.muo.cz/9-16-plynuti-casu--2170/

Sleva na šelmu - Prácheňské muzeum Písek

Zrcadlo ticha Kopplova vila Galerie Jana Koniarka Trnava Slovensko
https://www.gjk.sk/sk/vystavy/archiv-vystav/2018/zrcadlo-ticha/

Forgetting Remembering BBLA NY USA
https://www.kadsny.com/events-exhibitions


2017

Grafika roku Clam
Gallasův palác Praha

Jubilanti Hollaru
Galerie Hollar Praha

100 let Hollar přehlídka tvorby autorek
Galerie Millenium Praha

Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu I.
Galerie Hollar Praha

Vessels, juried exhibition
Susquehanna Art Muzeum, May 2017     Pensylvanie, USA

Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu II.
Galerie Františka Drtikola Příbram a Památník národního písemnictví

Mezi uměním a řemeslem
Národní Technické Muzeum Praha

International Biennial of small etching graphium
Timisoara 2017

Hollar dnes
Obecný dům Praha

Memento Tiziani/ Příběhy proměn v dílech současných umělců

Slovácké muzeum, Uherské Hradiště

Grafika roku 2016
Clam Gallasův palác, Praha

100 let Hollaru/ přehlídka autorek
Galerie Millenium, Praha

Miniaturen IV 2017
WUK, Wien

Kniha prostor pro grafiku
Galerie Hollar, Praha

Labyrint, Klášter Zásmuky
Římskokatolická farnost Uhlířské Janovice


2016

Grafika roku 2015

Clam Gallasův palác, Praha

Malá galerie – České Budějovice
22. 3. – 22. 4.
Vilhelmová, Řepa
Historie Kniha Antikniha

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci
9. 4. – 28. 4
Od fotografie k plakátu
K. Řepa a L. Vilhelmová

Muzeum umění Olomouc
19. května- 2. 10. 2016
Galerie Orlovna - Kroměříž
Memento Tiziani

Městské muzeum Hustopeče- Minoritský klášter
Spolu – pohromadě

Rathhausgalerie Statt – Konstanz
29. 8. – 10.10. Germany
Frauenpower

Městské muzeum a galerie – Hustopeče
Kontakt
Kurátor: Solange Keschau
Mezinárodní účast uměleckého seskupení INTAkt

Galerie D9 - České Budějovice
24. 10. - 18. 11.
Uvnitř a vně
Petr Brožka, Josef Lorenc, Věra Vejsová, Lenka Vilhelmová

Galerie Černá labuť – Prague
1. 11.
Agentura smart point na Poříčí 25, P-1
Frauenpower

Galerie Hollar - Prague
9. 11.
kurátor: RnDr. J. Krtička
Od Boudníka k dnešku: česká strukturální grafika

Galerie města Olomouc Olomouc
Bílá Laboratoř
Kurátorka: Lenka Vilhelmová, Zuzana Skořepová
Mezinárodní účast


2015


Gallery  Czech National House in New York, International exhibition  -   The Celebrating Print 2015
Bastionul Theresia in Timisoara (Temešvár )
Diplomatic Art
Gallery Hollar , Prague
Na hranici zobrazovaného prostoru
Klášter Zásmuky a kostel  Stigmatizace sv. Františka 
Dopis nevinnému, Letter to the Innocent
Monastery  st. Franciscus in Zasmuky           
Městská galerie U Zlatého slunce,  Gallery  at the Golden Sun
Týn nad Vltavou
Společně
Together

2014
Křížem, galerie Sv. Marka, Soběslav

2013
Příběh, galerie "d9", České Budějovice
Grafika roku 2013-nominace, Clam-Gallasův Palác, Praha

Trienále současné grafiky Krakov, Oldenburg, prezentace - Istanbul a Falun

Šepot zdí, Strahovský klášter, Praha

Prostor pro imaginaci, Sbírky Památníku národního písemnictví, Národní knihovna Klementinum, Praha

Hledání ztraceného místa, Národní knihovna Klementinum, Praha
2012
Hledání ztraceného místa, Galerie D9, České Budějovice

Jubilanti Hollaru, Galerie Hollar, Praha

Grafika roku, Čestné uznání, Clam Gallasův palác, Praha

Trienále současné grafiky Krakov, prezentace v Oldenburgu
2011
Cena Vladiníra Boudníka Autorské knihy, Galerie umění Karlovy Vary
2010
Smalt Art, Nosticův palác Praha

Kontinuita, Rotunda Gallery, Nebraska Union, USA
Continiuta, Rotunda Gallery, Nebraska Union, USA
Grafika bez hranic, Internatinal Print Network, Krakov-Oldenburg-Vídeň
Grafik ohne Grenzen, International Print Network, Krakov-Oldenburg-Vienna
2008
Smalt Art Sympozium, Galerie La Femme, Ostrava
Smalt Art Sympozium, Galerie La Femme, Prague
2007
XVIII. Festival komorní grafiky, Galerie Holar, Praha
Festival of Chamber Graphics, Hollar Gallery, Prague

Avignonské slečny, Galerie La Femme,Praha
The Young Ladies of Avignon, Galerie La Femme, Prague

Jubilanti Hollaru, Mariánská Týnice
The Hollar Jubilee, Mariánská Týnice

Pocta Václavu Hollarovi, Clam Gallasův palác, Praha
Honor to Václav Hollar, Clam Gallas Palace, Prague

Art Prague, Výstavní síň Mánes, Praha
Art Praque, Mánes Exhibition Hall, Prague

Transfery, 5. Mezinárodní trienále grafiky Praha 2007, Inter-Kontakt-Grafik
Transfery, 5th International Triennial of Graphic Art Prague 2007,
Inter-Kontakt-Grafik Association, Prague
Malba, grafika, objekty, Galerie 9, Klokočná, Praha
Paitings, prints, objects, Galerie 9, Klokočná, Prague

Smalt Art, Ostravské muzeum and Galerie La Femme, Ostrava
Smalt Art, The Ostrava Museum and Galerie La Femme, Ostrava

Ostrava dětem...nejen dětem, Ostravské muzeum, Galerie La Femme,
Ostrava for Children...not only for Children, The Ostrava Museum,
Galerie La Femme, Ostrava

Grafika roku, Clam Gallasův Palác, Praha
Graphic of the Year, Clam Gallas Palace, Prague
2006
Jubilanti Hollaru, Galerie Hollar, Praha
The Hollar Jubilee, Hollar Gallery, Prague
2005
Hraniční prostor (spolu s Andreou Tachezy, Mirkou Němcovou a Ivo Sedláčkem),
EPD Europen Property Developement, Praha City Center
Border Space (together with Andrea Tachezy, Mirka Němcová and Ivo Sedláček),
EPD Europen Property Developement, Prague City Center
2003
Tschechische Grafik, Berlin
Biennale inter. De gravure, Liege, Musee d´art moderne et d árt contemporain,Belgium
2002
Visegrad Graphics –V4, Hungary

Nový Zlínský salon, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
New Zlín Saloon, The Regional Art Gallery in Zlín
2001
Cesty neklidu/Neklid cesty, III. Mezinárodní trienále grafiky, Praha
The Fluttering Ways/The Ways of Flutter, 3rd International Triennial of Graphic Arts, Prague
2000
Tschechische Buchkunst der neunziger Jahre, Staatsbibliotek, Hamburg

Grafika roku, Křížová chodba a Rytířský sál, Staroměstská radnice, Praha
Graphic of the Year, Cross Corridor and Knight's Hall, Old Town Hall, Prague
1999
Graphica Creativa „Print inside“ Art Museum, Jyväskylä, Finland

Museum de Arte Moderna do Rio de Janeiro, Brazil

Grafika, objekty, instalace, Staroměstské náměstí, Praha
Prints, objects, installations, The Old City Hall, Prague

Galerie Beseda, Praha
Gallery Beseda, Prague

Sympozium Hraniční Prostor /Grenzraum Symposium, Andělská hora,
Atelierschiff unartig, Frankfurt am Main, Galerie Grapheion, Praha
Border Space Symposium in Andělská hora
1998
Grafika, objekty, instalace, Staroměstské náměstí
Prints, objects, installations, The Old City Hall, Prague

Galerie Beseda, Praha
Beseda Gallery, Prague

Fair Centre, Nürnberg, Germany
1997
International Triennial’97 – Cracow – Nürnberg

Bunkier Sztuki and Cracow‘s Museum of History, Cracow, Poland

International Print Triennial ’97 – Main Exhibition, Cracow
1996
Černá a bílá, Oblastní galerie výtvarného umění v Liberci
Black and White, Regional Gallery in Liberec

Černá a bílá, Letohrádek Ostrov
Black and White, Summer House Ostrov
Galerie bratří Čapků, Praha
Čapek Brothers Gallery, Prague
1995
Centrum české grafiky, Praha
Centre of Czech Graphic Art, Prague
1994
Hollar /Praha Czech Week, Bergen, Norway
1993
Parnas, Santa Monica, USA
1990
Pocta umělců Jindřichu Chalupeckému, Městská knihovna, Praha
Honor of artists to Jindřich Chalupecký, Municipal Library, Prague
1990-1995 International Independent Exhibition of Prints, Kanagawa, Japan
Člen Sdružení českých umělců grafiků Hollar
Member of the Hollar association
Členové uměleckého sdružení Hraniční Prostor - Grenzraum
Members of the Border Space association: A. Tachezy, L. Vilhelmová, J. Měřička, I. Sedláček


GROUP EXHIBITIONS

1999
Symposium Hraniční prostor /Grenzraum Symposium, Andělská hora
Border Space Symposium, Andělská hora
Česká hemisféra, Dům umělců, Kyjev, Ukrajina
Czech Hemisphere, House of Artists, Kiev, Ukraine

České kulturní centrum, Moskva, Rusko
Czech Culture Center, Moscow, Russia

Atelierschiff-unartig, Frankfurt am Main, Německo
2000
Symposium Hraniční prostor/Grenzraum, Andělská hora, Radom, Polsko
Border Space Symposium, Andělská Hora, Radom, Poland
2001
Česká hemisféra, České centrum, Stockholm, Švédsko
Czech Hemisphere, Czech Center, Stockholm, Sweden

České centrum, Vídeň, Rakousko
Czech Center, Vienna, Austria

Boken som objekt, Gallery Kaponjaren, Vaxholm, Sweden

Hatred-Galerie ADS – Synagogue, Dniepropetrovsk, Ukraine

Státní vědecká knihovna- Synagoga, Liberec
State Academic Library - Synagogue, Liberec

Atelierschiff-unartig, Frankfurt am Main, Německo

Stvor, Toskánský palác, Praha
Stvor, Toscana Palace, Prague

Ceny a vyznamenání - Awards and Prizes

2022
Grafika roku 2021 Cena Hlubotisku Ve vlastních stínech I-XII
Graphics of the Year 2021 Gravure Printing Award In Own Shadows I-XII
2019
24. Cena Vl. Boudníka


2015
BBLA Cash Award New York

1982
Ateliérová cena AVU, Praha
Academy Prize Diploma, AVU, Prague
1983-1986
Cena za České Ex Libris
Prize for Czech Ex Libris
1987
Cena Gallery Il Capricorno Como, Itálie
Prize Gallery Il Capricorno Como, Italy
1991
Cena Liones Club Lamole, Turín, Itálie
Prize Liones Club Lamole Torino, Italy
1992
Cena za České Ex Libris 1986-92
Prize for Czech Ex Libris 1986-92
1995
Grafika roku 1994
The Print of the Year 1994
1998
Nákupní cena Ministerstva zahraničních věcí
Purchase Prize of the Ministry of Foreign Affairs

Grafika roku 1997
The Print of the Year 1997
2000
Grafika roku 1999
The Print of the Year 1999
2001
Cena časopisu Grapheion
Award of Grapheion Review
2004
Komorní grafika roku, Hollar
Chamber Graphic of the Year, Hollar
2006
Čestné uznání, Grafika roku 2005
Award of Honour, Graphic of the Year 2005
2007
Čestné uznání I, Grafika roku 2006
Award of Honour I, Graphic of the Year 2006

Čestné uznání II, Grafika roku 2006
Award of Honour II, Graphic of the Year 2006
2008
Čestné uznání, Grafika roku 2007
Award of Honour, Graphic of the Year 2007

Sympozia atd. - Symposiums etc.

1986
Bebel Hute Germany (GDR)
1990
Oberpfalzer KunstlerHaus (Schwandorf, Germany)
2007
Smalt Art Symposium, Ostrava
Grafické desetiletí / Decade of Graphic, exhibition curator, Hollar Gallery, Prague
2008
Smalt Art Symposium, Ostrava
Zastoupena ve sbírkách
2020 Galerie Hlavního města Prahy